اگرچه بازی GreedFall محصول نقش‌آفرینی استودیو Spiders که از آن به عنوان ترکیبی از Assassin’s Creed و Dragon Age یاد می‌شود از زمان معرفی چندان در معرض کانون توجهات نبوده اما ظاهرا قرار است بخش قابل توجهی از زمان شما را برای تکمیل به خود اختصاص دهد.

\س از تاخیرهای مداوم سرانجام سریال Halo مسیر تولید خود را در شبکه شوتایم آغاز کرده است. در حالی که تیم سازنده این سریال لایو اکشن پیش از این گفته بودند که به منبع اصلی وفادار خواهد بود اما شاید سریال در یک مورد تفاوت اصلی با بازی‌ها ایجاد کند و آن‌ها نمایش چهره شخصیت اصلی این مجموعه یعنی مسترچیف خواهد بود.