Jon North یک تیرانداز آمریکایی در نقش کاپیتان دریایی جاناتان همراه با برادرش رابرت به مرز روسیه و اوکراین فرستاده می شود تا انبارهای محروم از سلاح های زیستی اتحاد جماهیر شوروی را قبل از سرقت رفتن توسط تروریست ها در دست گیرند اما توسط یک گروه سرباز ناشناس تحت فرماندهی Vasilisk مورد حمله قرار گرفتند بعد از دو سال ….